تبلیغات
دوستان دبستانی - فرمول های ریاضی پنجم
تاریخ : دوشنبه 26 بهمن 1394 | 03:26 ب.ظ | نویسنده : سروش موقاری

-برای پیدا كردن  مجموع زوایای داخلی یك چند ضلعی از روش زیر استفاده می كنیم:
                                       180 × (2-تعداد اضلاع)

مثال:مجموع زاویه های شكل مقابل چند درجه است؟   هشت ضلعی منتظم                                 جواب:   1080=180×(8-2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای دیدن  بقیه فرمول ها به ادامه مطلب بروید.

یک ضلع × خودش = مساحت مربع

یک ضلع × 4 = محیط مربع

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طول × عرض = مساحت مستطیل

2× (طول + عرض) = محیط مستطیل

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث

مجموع سه ضلع = محیط مثلث

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه

مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی

یک ضلع × 4 = محیط لوزی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع

مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع